WUOK
Wijs in Uitdagend Onderwijs aan Kinderen

Ervaringen

WUOK Onderwijs heeft bij verschillende opdrachtgevers uitdagende inspirerende lessen(series) en workshops verzorgd. Hieronder krijgt u een indruk aan de hand van een aantal foto's en uitspraken van kinderen:

Bloemendaalse Schoolvereniging in Bloemendaal

Lessenserie 'Programmeren met ScratchJr' - groep 4 (2017-2018)

"Wat is dit leuk meester, je mag nu tenminste zelf iets bedenken wat je wilt maken." - K. uit groep 4

Lessenserie 'Programmeren met Scratch' - groep 5 en 6 (2016-2017, 2017-2018, 2018-2019)

"Kunnen we niet de hele dag gaan Scratchen, hier leer ik tenminste iets van." - M. uit groep 6

Lessenserie 'Programmeren met Construct' - groep 7 en 8 (2018-2019)

"Ik ga een spel maken waarmee ik rijk ga worden, of misschien toch wel niet." - P. uit groep 7

Lessenserie 'Bouwen in Minecraft - een nieuwe school voor de BSV' - groep 7 (2017-2018, 2018-2019)

"Die school van ons is echt ingewikkeld gebouwd zeg!" - B. uit groep 7

Lessenserie 'Bouwen in Minecraft - Dierentuin' - groep 6 (2017-2018, 2018-2019

"Mogen we ook dieren in onze dierentuin plaatsen?" - J. uit groep 6

Lessenserie 'Bouwen in Minecraft - Amsterdamse grachtenpanden' - groep 8 (2016-2017)

"Als ik nou mijn muur doorbreek, dan hebben we samen een extra supergroot grachtenpand". - F. uit groep 8


Katholieke basisschool De Cirkel in Amstelveen

Lessenserie 'Vooruitwerklab' - groep 5&6 (2018-2019)

Tijdens de lessenserie 'Vooruitwerklab' hebben kinderen uit de groepen 5 en 6 samen gewerkt aan het bewustworden en ontwikkelen van hun creatieve, analytische en praktische denkvaardigheden. De Vooruitwerklab-lessen zijn ontwikkeld om slimme kinderen te leren hoe ze leren. Met behulp van verschillende lessen uit Vooruitwerklab (ontwikkeld door Dr E.J.M. Schrover aan de Radboud Universiteit Nijmegen) maken de kinderen kennis met de 3 manieren van denken van Robert Sternberg. In de lessen worden de kinderen uitgedaagd om meer open opdrachten te vervullen gebruikmakend van 'ongebruikelijk, weerbarstig' materiaal. Doordat het materiaal er eenvoudig uitziet is de drempel lager om aan de opdrachten te beginnen (belangrijk voor perfectionisten en faalangstige leerlingen), maar is aanzienlijke 'denkkracht' nodig van de leerlingen om de opdrachten uit te voeren. Aanvullend op de Vooruitwerklab-opdrachten hebben de kinderen leren mindmappen gebruikmakend van de techniek van Buzan, verschillende uitdagende puzzels en raadsels moeten (leren) oplossen en hun tanden gezet in pittige rekenvraagstukken (waarbij het bespreken van verschillende oplossingsmanieren/strategieën de kern vormde).

Vaardigheden die in deze lessenserie aan bod zijn gekomen zijn onder meer: creatief, analytisch, praktisch en probleemoplossend denken; reflecteren en evalueren; samenwerken en mindmappen.

"Dit is pas echt leuk en leerzaam!" - F. uit groep 6

Lessenserie 'Bouwen in Minecraft - Een nieuwe school voor de Cirkel' - groep 7 (2018-2019)

Tijdens de lessenserie 'Bouwen met Minecraft - een nieuwe school voor de Cirkel' hebben enkele kinderen uit de groepen 7 samen gewerkt aan het maken van een ontwerp voor een nieuw te bouwen school voor de Cirkel. De kinderen zijn gestart met het opstellen van vragen en het afnemen van interviews bij betrokken partijen (directie, leerkrachten/IB en leerlingen). Aan de hand van het resulterende pakket van eisen en wensen hebben de kinderen een ontwerp van de nieuwe school op papier gemaakt. Vervolgens is dit ontwerp gebouwd in het populaire tool Minecraft.  Ter afsluiting van dit project hebben de kinderen een presentatie over het proces en product van deze lessenserie gemaakt en gegeven voor hun eigen groep. 

Vaardigheden die in deze lessenserie aan bod zijn gekomen zijn onder meer creatief denken, analytisch- en probleemoplossend denken, reflecteren en evalueren, samenwerken, brainstormen en mindmappen. Hierbij hebben de kinderen gebruikgemaakt van onder meer Google Documenten en Presentaties, bubbl.us en Minecraft.

"Mogen we niet wat langer doorgaan meester?" - Y. uit groep 7


Karel Eykmanschool in Amstelveen

Workhop 'Bouwen in Minecraft' - groep 5-8 (2018-2019)

In de naschoolse facultatieve workshop 'Bouwen met Minecraft' bouwen kinderen van groep 5 t/m 8 (samen) aan diverse bouwwerken in het populaire tool Minecraft. Ontwerpen, samenwerken en plezier zijn belangrijke ingrediënten van deze workshop.