WUOK
Wijs in Uitdagend Onderwijs aan Kinderen


Lessen(series) en workshops

In overleg verzorgt WUOK Onderwijs uitdagende inspirerende lessen(series) en workshops die aansluiten op de behoeften van de klant/kinderen. WUOK Onderwijs verzorgt de hierbij benodigde materialen zoals Chromebooks en benodigd (les)materiaal. Een ruimte met stroomvoorziening en een bedrade of draadloze (wifi) verbinding waar de kinderen kunnen werken volstaat om de lessen te kunnen verzorgen.

De lessenseries en workshops zijn onder te verdelen in de volgende categorieën: