WUOK
Wijs in Uitdagend Onderwijs aan Kinderen

Ontwerpen en bouwen met Minecraft - groep 5-8

Maak binnen een vooraf bekend thema samen een ontwerp en bouw dit vervolgens samen in de populaire game Minecraft. Voor verschillende leeftijdsgroepen zijn er verschillende thema's, waaronder "Onze dierentuin", "Een nieuwe school", "Bruggen", "Kastelen" en "Beroemde bouwwerken". 

Samenwerken, creativiteit, analytische en probleemoplossende vaardigheden zijn enkele van de vaardigheden die hierbij ruimschoots aan bod komen. 

Voor meer- en hoogbegaafde kinderen biedt WUOK Onderwijs lessenseries op maat waarbij tal van vaardigheden geïntegreerd aan bod komen.