WUOK
Wijs in Uitdagend Onderwijs aan Kinderen

Verrijkingslessen - groep 5-8

WUOK Onderwijs verzorgt verschillende uitdagende inspirerende (verrijkings-)lessen(series) en workshops. Afhankelijk van de behoefte en mogelijkheden kunnen deze onderwerpen in 1 les (ter introductie) of meerdere lessen (introductie en verdere uitwerking) worden aangeboden:

  • Vooruitwerklab (specifiek voor meer- en hoogbegaafde kinderen)

Verschillende uitdagende lessen geïnspireerd op de lessen van het Vooruitwerklab waarbij samenwerken, creativiteit, analytische en probleemoplossende vaardigheden een grote rol spelen.

  • SlimmerIQuiz (specifiek voor meer- en hoogbegaafde kinderen)

Los in teamverband (al dan niet binnen een bepaalde tijd) de meest uitdagende puzzels en vraagstukken op.

  • Website bouwen

Bouw je eigen website over je eigen onderwerp met je eigen afbeeldingen en teksten.

  • Stop motion animatie maken

Maak in teamverband een stop motion animatie.